Hailu Mergia

Hailu Mergia

Jueves 8 Agosto

Júlio Resende

Júlio Resende

Miércoles 7 Agosto
Selección Noroeste

Paco Ibáñez

Paco Ibáñez

Martes 6 Agosto
Selección Noroeste